شاید مهمترین و اولین ابزاری که در زنبورداری به چشم میآید کندو باشد .هر کلنی یا زنبورسرا از چندین کندو تشکیل شده است.متوسط تعداد زنبور در هر کندو در فصل تابستان بین 45000 تا 75000 زنبور میباشد.متاسفانه در ایران و در بین هزاران مشکلی که در سر راه زنبورداری نوین سالم و ارگانیک وجود دارد مشکل کندوهای سنتی و  بسیار قدیمی ایران یکی از مشکلات اصلی است.

حال اینکه با روبه جلو رفتن زمان تمام وسایل زنبورداری و همچنین علم زیبای زنبورداری پیشرفت قابل توجهی داشته است.بطور مسلم کندو اولین تغییرات را در بین وسایل زنبورداری بخود دیده است.تنوع کندو در خارج از مرزهای ایران حتی در کشوری مثل افغانستان یا در ترکیه بسیار بالاست.حال اینکه در کشورهای پیشرو مثل چین کانادا یا استرالیا با توجه به منطور نهایی (گرده گل گیری یا ژله رویال گیری یا عسل ) و یا نوع پوشش گیاهی منطقه و یا جغرافیا خاص محل نوع کندو (HIVE) مشخص میشود.

چند نمونه کندو رایج در اروپا و امریکا

و این هم چند نمونه عملیو این هم زنبورداری شهری که به گرده افشانی درختان و گلهای پارک ها و خیابانها در فضای شهر کمک زیادی میکند و در نهایت منجر به زیباتر و سر سبز شدن شهر می شود.