چرا عسل معجزه می کند؟

 

چند محصول در طبیعت وجود دارد که به اندازه عسل خواص درمانی داشته باشند؟ کدام محصول مانند عسل از چنین قدرت اعجاب انگیزی برخوردار است؟ بدیهی است می توان نام چند محصول را آورد، اما تعدادشان انگشت شمار است.

 عسل یکی از این محصولات غذایی است که مردم، نظرات مختلفی درباره اش دارند، زیرا سرشار از گلوکز و فروکتوز می باشد، یعنی قندهای ساده. عسل، یک نوع قند می باشد که در لبه ی پرتگاه قرار دارد؛ محصولی غذایی است که این عنوان را یدک می کشد:  مشکوک.

و حال اینکه چرا عسل معجزه می کند ...