عسل مسعود با تیم پشتیبانی حرفه ای و متخصص با  25 سال سابقه کار بهترین و آگاه ترین زنبورداران ایران را بکار گرفته تا عسل سالم ، ارگانیک ،دارو نخورده و طبیعی را به مردم سراسر دنیا خاصه هموطنان عزیز تقدیم کند

با تشکر

عسل مسعود