هفت کاربرد عسل مسعود در زیبا شدن

بر طبق فرهنگ لغت عسل ماده‌ای شیرین و زرد رنگ است که زنبورهای مختلف از شهد گل‌ها تهیه می‌کنند

اما جدا از اینکه عسل به عنوان یک ماده غذایی به شمار می‌آید، آیا می‌دانستید که عسل طبیعی یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین مواد برای کمک به زیبایی است؟